۱۴۰۲/۱۲/۰۶

علم و اقتصاد/ بانک و نهادهای مالی

تشریح مهمترین اقدامات بانک صادرات ایران در اقتصاد دیجیتال

تشریح مهمترین اقدامات بانک صادرات ایران در اقتصاد دیجیتال

عضو اجرائی هیئت‌مدیره بانک صادرات در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به تشریح مهمترین دغدغه ها و راهبردهای نظام بانکی در سند نظام اقتصاد دیجیتال ایران پرداخت.

تشریح مهمترین اقدامات بانک صادرات ایران در اقتصاد دیجیتال

تشریح مهمترین اقدامات بانک صادرات ایران در اقتصاد دیجیتال

عضو اجرائی هیئت‌مدیره بانک صادرات در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به تشریح مهمترین دغدغه ها و راهبردهای نظام بانکی در سند نظام اقتصاد دیجیتال ایران پرداخت.

چکنو بانک صادرات ایران واگذار کنید تسهیلات خرید دین دریافت کنید

چکنو بانک صادرات ایران واگذار کنید تسهیلات خرید دین دریافت کنید

استفاده از «چکنو» بانک صادرات ایران برای دریافت تسهیلات خرید دین عملیاتی شد.

جهت‌ یابی رشد و تورم

جهت‌ یابی رشد و تورم

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی از سیاست‌ های این نهاد برای بازار ارز،بازار پول، ساماندهی بانک‌ ها و تامین مالی بنگاه‌ ها رونمایی کرد.

سود ۳۰ درصدی با احکام شرعی بانکی منطبق است؟

سود ۳۰ درصدی با احکام شرعی بانکی منطبق است؟

با اجرایی شدن طرح صدور گواهی سپرده ۳۰درصدی، برخی این سیاست را به لحاظ شرعی نادرست تلقی کردند.

Image