۱۴۰۳/۰۵/۰۴

مدیریت ساخته ها/ آموزش و پژوهش

آموزش و پژوهش

آموزش و پژوهش

بهترین روشهای آموزش و توسعه تحقیقات با توصیه های علمی فرصتی برای یادگیری و توسعه

برگزاری اولین کنفرانس نقش آفرینان تعاونی های مسکن و انبوه سازی

برگزاری اولین کنفرانس نقش آفرینان تعاونی های مسکن و انبوه سازی

حضور انجمن مدیریت ساخته ها در نخستین کنفرانس نقش آفرینان تعاونی های مسکن و انبوه سازان در شهریور ماه ۱۴۰۱ در پژوهشگاه صنعت نفت و با حضور متولیان، صاحب نظران و کارشناسان این حوزه برگزار شد .

برگزاری مدرسه تابستانه در دانشگاه شریف برای دانش آموزان

برگزاری مدرسه تابستانه در دانشگاه شریف برای دانش آموزان

دانشگاه صنعتی شریف مدرسه تابستانه‌ای برای دانش آموزان پایه دهم تا دوازدهم کل کشور برگزار می‌کند.

آموزش و پژوهش در مدیریت ساخته ها

آموزش و پژوهش در مدیریت ساخته ها

آموزش و پژوهش در مدیریت ساخته ها را بیشتر بشناسید.

Image